Logo IJskoud

Privacy verklaring

IJskoud neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende en doelmatige technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van door IJskoud verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met IJskoud via privacy@ijskoud.nl

IJskoud zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken, tenzij dit voortvloeit uit onze overeengekomen dienstverlening.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of post) te kunnen benaderen als u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent.

Over ons
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is IJskoud BV en is als volgt te bereiken:

 

Post- en vestigingsadres: Digitaalstraat 11, 1033 MP Amsterdam
Telefoon: 020-693 9663
E-mailadres: privacy@ijskoud.nl
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 34191105

Welke gegevens verzamelen wij

Wanneer u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief, u hebt aangemeld voor een kennissessie, een contactformulier hebt ingevuld of een andere aanvraag doet voor éen van onze producten of diensten, zal aan u gevraagd worden gegevens in te vullen of te versturen. Wij verwerken alleen gegevens die u zelf aan ons verstrekt.

 

Dit kunnen de volgende persoonsgegevens zijn:

 

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Bedrijfsnaam
  • Straat en huisnummer
  • Postcode en woonplaats
  • KvK nummer
  • Btw-nummer

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?
Als u contact met ons opneemt via ons contactformulier of e-mail, dan kunnen persoonsgegevens worden verzameld. De gegevens die bij gebruik van ons contactformulier op onze website worden verzameld, zijn uw naam en e-mailadres. Deze gegevens worden uitsluitend voor het beantwoorden van uw verzoek of voor het opnemen van contact en de daaraan gekoppelde technische administratie opgeslagen en gebruikt.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
De gegevens in ons boekhoud- en CRM-systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten
U hebt altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@ijskoud.nl.  IJskoud zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek reageren. Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen via privacy@ijskoud.nl.

Website
Bij louter informatief gebruik van onze website, dus wanneer u zich niet registreert, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogeheten serverlogboeken).

 

Op onze website www.IJskoud.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. IJskoud gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en nooit aan derden verstrekt. De gegevens worden niet doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden. Wij behouden ons evenwel het recht voor de serverlogboeken achteraf te controleren, mochten er concrete aanwijzingen zijn die op onwettig gebruik duiden. Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Social media
Wij willen het zo makkelijk mogelijk maken voor u om de informatie op onze website te kunnen delen via social media. Dit kan onder andere door de social media (share) buttons.

 

Hieronder vind u de verschillende privacy verklaringen:

 

 

Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.

Gebruik van uw gegevens voor ons IJskoud Magazine en onze e-mailnieuwsbrieven
Wanneer u zich voor onze e-mailnieuwsbrief aanmeldt, sturen wij u regelmatig informatie over ons bedrijf. Voor ontvangst van deze nieuwsbrief moet alleen uw e-mailadres (verplicht) worden opgegeven. Het verstrekken van eventuele aanvullende gegevens geschiedt op vrijwillige basis en dient ertoe u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogeheten ’double-opt-in’-procedure. Dit betekent dat wij u alleen een e-mailnieuwsbrief toesturen nadat u uitdrukkelijk toestemming hebt verleend voor de verzending van nieuwsbrieven. Hierop sturen wij u een e-mail waarin u verzocht wordt te bevestigen dat u in de toekomst nieuwsbrieven wilt ontvangen door op de desbetreffende link te klikken.

 

Met het activeren van de bevestigingslink geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), AVG. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij het door uw internetprovider (ISP) geregistreerde IP-adres en de datum en het tijdstip van de aanmelding op, om eventueel misbruik van uw e-mailadres naderhand te kunnen vaststellen. De gegevens die wij bij aanmelding voor de nieuwsbrief verzamelen, worden uitsluitend gebruikt voor het verspreiden van ons IJskoud Magazine of voor het delen van technische informatie via onze nieuwsbrief. Uw gegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers van Mailchimp. De servers van Mailchimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika.


De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework.
Meer informatie over het privacy beleid van Mailchimp vindt u hier: Privacy policy Mailchimp

 

U kunt de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen via de desbetreffende link in de nieuwsbrief of door hierover een bericht te sturen naar de bovengenoemde verwerkingsverantwoordelijke, via privacy@ijskoud.nl. Na de annulering wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit ons bestand van nieuwsbriefontvangers, als u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of het aan ons is voorbehouden om de gegevens te blijven gebruiken op een wijze die juridisch is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Cookies
IJskoud kan bij het aanbieden van haar diensten gebruik maken van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer opgeslagen wordt. IJskoud  maakt gebruik van tijdelijke cookies en permanente cookies. De tijdelijke cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om onze website gebruikersvriendelijker te maken. Tijdelijke cookies worden na bezoek van onze website gewist. IJskoud kan daarnaast ook gebruik maken van een permanente cookie. Een permanente cookie blijft op de harde schijf staan, tenzij u de cookie zelf wist. Aan de hand van dit cookie kan onze website u herkennen, als u onze website een volgende keer bezoekt. Met behulp van dit cookie kan de website speciaal op u ingesteld worden; een hulpmiddel om het gebruik van onze website voor u nog aangenamer te maken. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet kunt u nog steeds de meeste onderdelen van onze website bezoeken.

 

Indien via specifieke cookies van ons ook persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit voor het optimaal functioneren van onze website en het creëren van een klantvriendelijke en effectieve beleving van het websitebezoek.


Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en afzonderlijk kunt beslissen of u cookies accepteert of dat u ze in bepaalde gevallen of in het algemeen wilt weigeren. Elke browser beheert cookie-instellingen op een andere manier. Dit wordt beschreven in het menu Help van elke browser, waarbij wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Bepaalde functies van onze website kunnen alleen beperkt worden gebruikt wanneer het plaatsen van cookies wordt geweigerd.

Wijzigingen
IJskoud behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Check daarom regelmatig deze privacyverklaring voor het privacy beleid van IJskoud.

 

Versie 1.1
23 mei 2018